Akamaro k’ifunguro rya mu gitondo karimo no kurinda umururumba

Inzobere mu mirire zitandukanye zigaragaza ko ubushakashatsi bwazo bwagaragaje ko gufata ifunguro rya mu gitondo, ari ingenzi kuko rifasha umubiri kugira ubuzima buzira umuze, ndetse rikanarinda umubyibuho ukabije, kuko rituma umuntu aca ukubiri no kuryagagura.

Le figaro yanditse iyi nkuru, ivuga ko 76% by’abantu babashije gutakaza ibiro n’abagumanye ibiro bari basanganywe mu bakoreweho ubushakashatsi mu gihugu cy’Ubufaransa, ari abafataga ifunguro rya mu gitondo ku buryo buhoraho kandi ku masaha adahindagurika.
Ibi bikaba bitandukanye cyane n’ibimenyerewe byo kuvuga ko ifunguro rya mu gitondo ryatuma umuntu yiyongera ibiro.

Zimwe mu mpamvu zerekana ko ifunguro rya mu gitondo ari ingenzi:


1. Ifunguro rya mu gitondo rituma umubiri wongera gukora nk’uko wakoraga umuntu atararyama.

Ifunguro rya mu gitondo rituma umubiri uba umaze amasaha atari make wagabanyije umuvuduko wo guhindura ibiryo mu ntungamubiri ndetse n’imbaraga umubiri ukoresha, iyo umuntu abyutse aba agomba kurya kugira ngo abyutse n’imikorere y’umubiri bita mu gifaransa “Métabolisme”. Muri iri iyo mikorere ihambaye y’umubiri, ngo niho umuntu atakaza ibiro n’ingufu kuko umubiri uba wongeye gusubira ku mikorere yawo isanzwe.

2. Ifunguro rituma umuntu ashobora no gutakaza ibiro cyangwa akagumana ibiro afite.

Abashakashatsi bavuga ko abantu barya ifunguro rya mu gitondo bafite amahirwe menshi yo gutakaza ibiro, kuko umuntu utariye ifunguro rya mu gitondo, iyo ariye arya byinshi kubera ko aba afite inzara nyinshi cyangwa akarya buri kanya kubera ko aba afite inzara; bikaba byanatuma ibiro bye byiyongera ku bwinshi.

3. Ifunguro rya mu gitondo rituma umuntu agera ku ntego

Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafata ifunguro rya mu gitondo bakora neza ibyo bashinzwe ndetse bakanatsinda mu bizamini kurusha abadafata iryo funguro ry’ingirakamaro cyane. Banavuga ko rituma ubwenge bukora neza, ndetse bugashobora kwakira amakuru mashya nk’amasomo n’ibindi.

5. Ifunguro rya mu gitondo rinarinda umururumba

Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bafata ifunguro rya mu gitondo biriranwa akanyamuneza. Nta mururumba ufitiye ibyo kurya; uba udakeneye ibyo kurya byinshi bitewe n’ifunguro wafashe mu gitondo.

Ibinyampeke n’ibibikomokaho ni ingenzi cyane mu mafunguro ya mu gitondo kuko bifite intungamubiri zitinda mu maraso. Bikaba rero ngo byarinda inzara mu masaha atari macye ya mbere ya sa sita.
Chief Editor
Writer and Editor at IwacuMag.
Yisangize abandi:

Ibitekerezo byatanzwe:

Chief Editor

Chief Editor

Writer and Editor at IwacuMag.

You May Also Like