Ibintu 5 ukwiye gutekerezaho mu gihe cyose wumva ugiye gucika intenge

Igihe cyose bisa nk’ibigoye cyane cyangwa tukabona bitunaniye neza neza ikiza bwambere mu bitekerezo byacu ni ukurekera cyangwa kuva mu byo twakoraga. Ni kenshi cyane umuntu agera muri ibi bihe mu gihe cyose agihumeka, ni ngombwa cyane kumenya icyo umuntu agomba gukora cyangwa gutekerezaho cyane mu gihe mu mutwe we harimo kurekera ibyo yatangiye kandi akaba akibona ko bishobora kuba bikimuffitiye akamaro ku rundi ruhande. Kurekera no kubivamo biroroha kubikora kandi biranakomeye ku rundi ruhande.

Ibi ni ibintu by’ingenzi umuntu wese yatekerezaho mu gihe yumva ko agiye kurekera ibyo yatangiye.

1. Nyuma y’aha ni iki gikurikiyeho?

Ese uremeranya n’umutima wawe ko ukwiye kubivamo koko? Urumva se aricyo cyemezo cyiza kurusha ibindi byose. Niba icyo wari urimo cyari indoto yawe, icyo ugiye kujyamo byanga bikunda gifite agaciro gacye ugereranyije n’icyo wumva ushaka kuvamo, urumva se ukwiye gusubira inyuma ukanata ikintu wahereye kera wifuza? Ese urumva umwanya n’imbaraga wakoresheje ukwiye kubireka bigapfa ubusa?

Kandi nanone niba wumva ko icyo ugiyemo nacyo ari indoto yawe, urumva se bikwiye kugeza hagati icyari indoto yawe ya mbere? Nyuma yo gutekereza kuri ibi no kwibaza neza ibi bibazo wamenya umwanzuro nyawo ukwiriye utazatuma wicuza hanyuma.

2. Abantu bashaka ko ubivamo, barasha ko ucika intege.

Iyo ibi bitangiye kuza mu mutwe wawe hari abandi bantu baba baragutanze kubitekerezaho, abo ni abantu muhanganye, icyifuzo cyabo guhera kera ni uko warekera ukabivamo kuko urababangamiye cyane mu gihe cyose mukora bimwe cyangwa mukaba mufite ibyo muhuriyeho. Rero kukubona warekeye ni inkuru amatwi yabo yakwishimira bikomeye.

Nyuma y’igihe runaka umaze kubivamo umaze kugera aho ubona ko ibyo warwaniye imyaka myinshi kandi ugakoresha imbaraga zitari nke kugira ngo ubigereho biri guha abandi umunezero kandi bikanabaha ibyo wowe wifuzaga, aka gahinda ntikazapfa kagabanutse mu mutima wawe, tekereza cyane kuri ibi maze wumve niba bikwiye ko ufata icyemezo cyo kurekera ubu.

3. Gira uwo ubera icyitegererezo.

Nawe ubwawe ufite abantu ufata nk’abantu badasanzwe kandi bakubera icyitegererezo kubera ibyo bagiye bakora, aha nubwo ntazi abo bantu ariko ndahamya neza ko ari ba bantu bakoze ibyo bakunda kandi bakanabikorana umutima wabo bose maze ntibemere kurekura kuberako bahuye n’imbogamizi. Nawe rero wagira uwo ugirira akamaro mu gihe cyose wahitamo kurwana ujya imbere aho kumva ko isi irangiye kandi ugomba kurekera, niba ugikunda ibyo urimo wicika intege ahubwo reba imbere kure aho bose batabona maze uharanire kuhagera uko byagenda kose kandi ibi bizafasha n’abandi benshi batandukanye maze ubabere uw’icyitegererezo.

4. Birakura bikaba akamenyero.

Kumva ko birangiye kandi ugomba kurekera ugahita ufata icyemezo cyo kubivamo ni ikintu gisa nk’igisanzwe ku bantu bamwe na bamwe kuko bumva ko bagiye kubikora rimwe maze bagahita bajya mu bindi bintu aho batazigera batekereza kurekera. Nuhura n’umuntu utekereza atya ikintu cyiza cyane wamukorera ni ukumubwira ko yibeshya kandi cyane, kuko ibi bigenda bigakura cyane mu muntu maze akaba umuntu uhura n’ikibazo cyose akagira ubwoba kandi bukamuganza agahitamo kwiviramo kuko aba nta gushira amanga agifite muri we maze bikagenda bikamwangiza muri buri kintu cyse kiri mu buzima bwe, ndahamya neza ko ibi nta muntu ubyifuza muri iyi si, rero tekereza neza mbere yo gucika intege.

5. Bifata igihe.

Niba wumvaga urambiwe kubera igihe ubimazemo ukaba utaragera aho washatse kugera kera humura rwose. Umva nkubwire, ibintu byose byahinduye isi byafashe ababikoze igihe, niba rwose wumvaga bizamara icyumweru ukaba umaze amezi atanu kandi nta kintu gikomeye urageraho, umuti si ukurekera ahubwo umuti ni ukumva neza ko icyo ushaka gukora kizahindura byinshi kandi hari benshi hano hanze bagitegereje, rero reka gutuma abategereza bategerereza ubusa ahubwo shyiramo imbaraga ukomeze ukore ntubivemo nubwo byaba bigoye bite.

Chief Editor

Writer and Editor at IwacuMag.

Yisangize abandi:

Ibitekerezo byatanzwe:

Chief Editor

Chief Editor

Writer and Editor at IwacuMag.